Psikhologicheskie Issledovaniya • ISSN 2075-7999
peer-reviewed • open access journal
      

 

Ivanova K.V. Specifics of communication of the tutor with children as factor of socialization of the preschool children


IVANOVA K.V. SPECIFICS OF COMMUNICATION OF THE TUTOR WITH CHILDREN AS FACTOR OF SOCIALIZATION OF THE PRESCHOOL CHILDREN
Full text in Russian: Иванова К.В. Специфика общения воспитателя с детьми как фактор социализации старших дошкольников

Psychological Institute, Moscow, Russia

About author
Suggested citation


The paper  describes specifics of communication process  of tutors of preschool groups with children and their influences on socialization of pupils. The paper contains the description of styles of tutors' communication, socialization factors in kindergarten as social institute and features of socialization of preschool children.

Keywords: socialization, social competence, communication, social role, style of communication

 

References

Andreeva G.M. Sotsial'naya psikhologiya. Moscow: Nauka, 1988. (in Russian)

Avdulova T.P., Smirnitskaya Yu.Ya. Psikhologiya obucheniya, 2014, No. 5, 89–100. (in Russian)

Belinskaya E.P. Chelovek v izmenyayushchemsya mire – sotsial'no-psikhologicheskaya perspektiva: monografiya. Moscow: Prometei, 2005. (in Russian)

Khuzeeva G.R.  Psikhologicheskie issledovaniya, 2016, 9(46), 9. http://psystudy.ru(in Russian)

Martsinkovskaya T.D. (Ed.). Psikhologiya razvitiya. Moscow: Akademiya, 2014. (in Russian)

Martsinkovskaya T.D. (Ed.). Psikhologo-pedagogicheskie usloviya lichnostnogo rosta i sotsializatsii detei. Moscow: Shkol'naya kniga, 2002. (in Russian)

Martsinkovskaya T.D. (Ed.). Kontseptsii sotsializatsii i individualizatsii v sovremennoi psikhologii. Moscow: Psikhologicheskii institut RAO, 2010. (in Russian)

Martsinkovskaya T.D. Psikhologicheskie issledovaniya, 2015, 8(42), 1. http://psystudy.ru(in Russian)

Obukhova L.F. Vozrastnaya psikhologiya. Moscow: Vysshee obrazovanie, 2010. (in Russian)

Paramonova L.A., Slobodchikova V.I. (Ed.). Nauka o detstve i sovremennoe obrazovanie. Moscow: Tsentr Shkol'naya kniga, 2005. (in Russian)

Solodyankina O.V. Sotsial'noe razvitie rebenka doshkol'nogo vozrasta. Moscow: Arkti, 2006. (in Russian)

Zaporozhets A.V. Izbrannye psikhologicheskie trudy. Moscow: Pedagogika, 1986. (in Russian)

Received 15 September 2015. Date of publication: 24 June 2016.

About author

Ivanova Ksenia V. Ph.D. Student, Psychological Institute, ul. Mokhovaya, 94, 125009 Moscow, Russia.

Suggested citation

Ivanova K.V. Specifics of communication of the tutor with children as factor of socialization of the preschool children. Psikhologicheskie Issledovaniya, 2016, Vol. 9, No. 47, p. 10. http://psystudy.ru (in Russian, abstr. in English).

Permanent URL: http://psystudy.ru/index.php/eng/2016v9n47e/1300-ivanova47e.html

Back to top >>

Related Articles