Взаимосвязь ценностей, идентичностей и установки на поддержание мультикультурной идеологии у русских в Краснодарском крае: межпоколенный анализ

Авторы

  • Виктория Галяпина

DOI:

https://doi.org/10.54359/ps.v14i78.128

Ключевые слова:

ценности, этническая, гражданская, религиозная идентичности, межкультурная установка, поколения, русские, Краснодарский край

Аннотация

Данное исследование направлено на анализ ценностей, идентичностей и установки на поддержание мультикультурной идеологии, а также их взаимосвязи у представителей советского и постсоветскогопоколений русских, проживающих вКраснодарскомкрае. Выборку составили 610 респондентов в возрасте от 18 до 70лет. Были использованы: русская версия опросника индивидуальных ценностей Ш.Шварца, шкалы этнической, гражданской, религиозной идентичностей, шкаламультикультурной идеологии. Анализ проводился с использованием дисперсионного и регрессионного анализовв SPSS. Результаты показали наличие «межпоколенных разрывов» в ценностях Открытости изменениям, Самоутверждения (более значимы для постсоветского поколения) и Сохранения (более значимы для советского поколения). У представителей обоих поколений в иерархии ценностей на первом месте стоят ценности Самопреодоления. В других позициях есть межпоколенные различия: у молодежи на втором месте ценности Открытости изменениям, далее ценности Самоутверждения и Сохранения; у советскогопоколения на втором месте ценности Сохранения, далее идут ценности Открытости изменениям и Самоутверждения. У русских в Краснодарском крае существуют значимые межпоколенные различия в выраженности идентичностей: гражданская идентичность долее значима для постсоветскогопоколения, а этническая –для советского. Установкана поддержание мультикультурной идеологии более выраженау представителей постсоветскогопоколения. Данные показали, что данная установкау представителей постсоветского поколения обусловлена ценностями Открытости изменениям, Сохранения, Самопреодоления, этнической и гражданской идентичностями. У представителей советскогопоколения этаустановкаповышается при высокой значимости ценностей Самопреодоления и снижается при высокой значимости ценностей Самоутверждения.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Автор

Виктория Галяпина

Галяпина Виктория Николаевна. Кандидат психологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра социокультурных исследований, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», ул. Мясницкая, 20, 101000 Москва, Россия. E-mail: vgalyapina@hse.ru

Литература

Cyrillic letters are transliterated according to BSI standards. The titles are given in author’s translation.

Bespalova Y.M., Gertsen S.M. Tsennostnyye oriyentatsii molodezhi sovremennoy Rossii (mezhpokolennyy podkhod). Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta. 2009. No.4, 117-126. (in Russian)

Viner B.Y. Mezhpokolennaya peredacha etnicheskoy identichnosti u etnodispersnykh men'shinstv: Na primere sovremennogo Peterburga: Extended abstract of PhD dissertation (Sociology). S. Peters-burg, 1998. (in Russian)

Gavrilyuk V.V., Trikoz N.A. Dinamika tsennostnykh oriyentatsiyey v period sotsial'noy transfor-matsii (pokolennyy podkhod). Sotsiologicheskiye issledovaniya. 2002. No.1, 96-105. (in Russian)

Grigoryev D.S. Tsennosti, sotsial'naya distantsiya i ustanovki po otnosheniyu k migratsii: kross-kul'turnoye issledovaniye v Bel'gii, Germanii, Frantsii i Niderlandakh. Psikhologiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki. 2016. T.13, No.2, 273–298. (in Russian)

Grigoryan L.K., Lepshokova Z.KH. Empiricheskaya model' vzaimosvyazi grazhdanskoy identichnosti i ustanovok po otnosheniyu k immigrantam s ekonomicheskimi predstavleniyami rossiyan. Sotsial'na-ya psikhologiya i obshchestvo. 2012. No.2, 5-20. (in Russian)

Devyanosto protsentov (90%) kubantsev druzhelyubny k lyudyam drugikh natsional'nostey. Ob-zor, 2018. 13 iyunya. Retrieved from: http://obzor.io/2018/06/13/90-kubancev-druzhelyubny-k-lyudyam-drugix-nacionalnostej-26015/. (date of accessed: 20.10.2020). (in Russian)

Drobizheva L.M. Rossiyskaya identichnost': poiski opredeleniya i dinamika rasprostraneniya. Sotsiologicheskiye issledovaniya. 2020. No.8, 37-50. doi: 10.31857/S013216250009460-9. (in Russian)

Krasnodarskiy kray v tsifrakh, 2017: Stat. sb. Krasnodar: Krasnodarstat. 2018. (in Russian)

Kublitskaya E.A., Nazarov M.M Dinamika religioznosti v sovremennoy Rossii (po dannym issledo-vaniy v stolichnom regione. Vestnik rossiyskoy akademii nauk. 2019. T.89, No.11, 1120-1127, DOI: https://doi.org/10.31857/S0869-587389111120-1127. (in Russian)

Lebedeva N.M. Tsennosti kul'tury i razvitiye obshchestva. M.: Higher School of Economics, 2007. (in Russian)

Lebedeva N.M., Tatarko A.N. Strategii mezhkul'turnogo vzaimodeystviya migrantov i prinimayush-chego naseleniya Rossii. M.: RUDN, 2009. (in Russian)

Magun V., Rudnev M. Zhiznennyye tsennosti rossiyskogo naseleniya: skhodstva i otlichiya v sravnenii s drugimi yevropeyskimi stranami. Vestnik obshchestvennogo mneniya. Dannyye. Analiz. Diskussii. 2008, No.1, 33-58. (in Russian)

Mastikova N.S. Dinamika otnosheniya k migratsii v Rossii (po dannym Yevropeyskogo sotsial'nogo issledovaniya za 2006–2016 gg.). Sotsiologicheskaya nauka i sotsial'naya praktika. 2019. T.7, No.2, 99-116. DOI: https://doi.org/10.19181/snsp.2019.7.2.6412. (in Russian)

Monitoring obshchestvennogo mneniya o migratsionnoy situatsii v stolitse i aktual'nykh problemakh migratsionnykh protsessov». M., 2019. (in Russian)

Mukha V.N., Mel'sitov V.V., Sergiyenko N.L. Sistema sotsial'noy identifikatsii naseleniya Krasno-darskogo kraya: po materialam empiricheskogo issledovaniya. Nauchnyy zhurnal KubGAU. 2014. T.104, No.10, 718-727. (in Russian)

Obshchaya kharakteristika migratsionnoy situatsii v Krasnodarskom kraye. Krasnodarstat. 2019. Re-trieved from: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/45eb2d80482381a48f0d8ff8830b115d/migr.htm (date accessed: 22.08.2019) (in Russian)

Pishchik V.I. Pokoleniya: sotsial'no-psikhologicheskiy analiz mental'nosti. Sotsial'naya psikhologiya i obshchestvo. 2011. No.2, 80-88. (in Russian)

Postnikova M.I. Psikhologiya otnosheniy mezhdu pokoleniyami: teoretiko-metodologicheskiy aspekt. Monografiya. Arkhangelsk: Pomorskiy universitet. 2010. (in Russian)

Radaev V. Millenialy: Kak menyayetsya rossiyskoye obshchestvo. M.: Higher School of Economics. 2019. (in Russian)

Ryzhova S.V. Soderzhaniye i dinamika etnicheskoy identichnosti v Rossii. Etnicheskoye i religi-oznoye mnogoobraziye Rossii / pod red. V.A. Tishkova, V.V. Stepanova. M: IEA RAS, 2017. 108-124. (in Russian)

Saporovskaya M.V. Teoriya i praktika issledovaniya mezhpokolennoy svyazi v semeynom kontekste. Psikhologicheskiye issledovaniya: elektron. nauch. zhurnal. 2010, T.1, No.9. Retrieved from: http://psystudy.ru (date accessed: 12.11.2020). (in Russian)

Sergiyenko N.L., Kruglik N.V., Mukha V.N. Religioznaya identichnost' zhiteley krasnodarskogo kraya. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya. 2013. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/religioznaya-identichnost-zhiteley-krasnodarskogo-kraya. (date ac-cessed: 12.11.2020). (in Russian)

Soldatova G.U., Nestik T.A., Shaygerova L.A. Printsipy formirovaniya tolerantnosti i upravleniya riskami ksenofobii. Natsional'nyy psikhologicheskiy zhurnal. 2011. T. 2, No.6, 60-79. (in Russian)

Stepanishchenko O.V. Politicheskiye tsennosti molodezhi Krasnodarskogo kraya po rezul'tatam issle-dovaniy 2008-2010 gg. Nauchnyy zhurnal KubGAU. 2012. T. 84, No.10. Retrieved from: http://ej.kubagro.ru/2012/10/pdf/81.pdf. (date accessed: 10.10.2020). (in Russian)

Stepanov V.V. Monitoring urovnya konfliktnosti v Rossii po dannym EAWARN. Etnopanorama. Orenburg: Komitet po mezhnatsional'nym otnosheniyam. 2003, No.1, 9 – 16. (in Russian)

Tatarko A.N. Vzaimosvyaz' etnicheskoy identichnosti i psikhologicheskikh strategiy mezhkul'turnogo vzaimodeystviya. Extended abstract of PhD dissertation (Psychology). M.: Institute of Psychology RAS, 2004. (in Russian)

Shuleva E.I. Issledovaniye vzaimosvyazi etnicheskoy identichnosti i etnicheskoy tolerantnosti. Inter-netzhurnal «Mir nauki». 2017. T. 5, No. 2. Retrieved from: http://mir-nauki.com/PDF/73PDMN217.pdf (date accessed: 10.11.2020). (in Russian)

Shcherbakova Y.I. Religioznaya identichnost' lichnosti kak faktor tolerantnosti v mezhlichnostnykh otnosheniyakh. Extended abstract of PhD dissertation (Psychology). M: Russian State Social University, 2010. (in Russian)

Berry J.W. Comparative analysis of Canadian multiculturalism policy and the multiculturalism policies of other countries. Psychology in Russia: State of the Art. 2016, 9(1), 4-23.

Davidov E., Meuleman B., Billiet J., Schmidt P. Values and support for immigration: A cross-country comparison. European Sociological Review. 2008, 24, 583–599.

Galyapina V., Lebedeva N. Probing the Relationship Between Group Identities of Russians and Os-setians in the Republic of North Ossetia-Alania: Intergenerational Analysis, in: Changing Values and Identities in Post-Communist World / Ed. by N. Lebedeva, R. Dimitrova, J.W. Berry. Switzerland: Springer, 2018. Ch. 13. 243-258.

Galyapina, V., Lebedeva, N., Lepshokova, Z., Boehnke, K. Values of Ethnic Russian Minority Mem-bers in North Caucasus Republics of the Russian Federation: An Inter- and Intragenerational Compar-ison, in: Changing Values and Identities in Post-Communist World / Ed. by N. Lebedeva, R. Dimi-trova, J.W. Berry. Switzerland: Springer, 2018. Ch. 8. 157-173.

Galyapina V., Lebedeva N., van de Vijver F. A Three-Generation Study of Acculturation and Identity of the Russian Minority in the Republic of North Ossetia–Alania. Journal of Cross-Cultural Psychol-ogy, 2018, 49(6), 976-992. DOI.org/10.1177/0022022118767578.

Lebedeva N., Tatarko A. Multiculturalism and Immigration in Post-Soviet Russia. European psy-chologist. 2013, 18(3), 169-179.

Litchmore R.V.H., Safdar S. Perceptions of Discrimination as a Marker of Integration Among Mus-lim-Canadians: The Role of Religiosity, Ethnic Identity, and Gender. Journal of International Migra-tion and Integration. 2015, 16(1), 187-204.

Maliepaard M., Lubbers M., Gijsberts M. Generational differences in ethnic and religious attachment and their interrelation. A study among Muslim minorities in the Netherlands. Ethnic and Racial Stud-ies. 2010, 33, 451-472. DOI:10.1080/01419870903318169.

Meuleman B., Davidov E., Billiet J. Changing Attitudes Toward Immigration in Europe, 2002–2007. A Dynamic Group Conflict Theory Approach. Social Science Research. 2009, 38(2), 352–365.

Phalet K., Gijsberts M., Hagendoorn L. Migration and religion: Testing the limits of secularisation thesis among Turkish and Moroccan Dutch Muslims 1998-2005. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. 2008, 48, 412-436.

Sagiv L., Schwartz S.H. Value priorities and readiness for out-group social contact. Journal of Personality and Social Psychology. 1995, 69, 437–448.

Schwartz S.A Theory of Cultural Value Orientations: Explication and Applications. Comparative Sociology. 2006, 2–3(5), 137–182.

Schwartz S.H., Cieciuch J., Vecchione M., Davidov E., Fischer R., Beierlein C., … Konty M. Refin-ing the theory of basic individual values. Journal of Personality and Social Psychology. 2012, 103, 663–688.

Tartakovsky E., Walsh S.D. Testing a new theoretical model for attitudes toward immigrants: The case of social workers attitudes toward asylum seekers in Israel. Journal of Cross-Cultural Psycholo-gy. 2016, 47(1), 72–96.

Verkuyten M. Religious Group Identification and Inter-Religious Relations: A Study among Turkish-Dutch Muslims. Group Processes & Intergroup Relations. 2007, 10(3), 341–357.

Verkuyten M., Thijs J., Stevens G. Multiple identities and religious transmission: A study among Moroccan-Dutch Muslim adolescents and their parents. Child Development. 2012, 83, 1577-1590. DOI:10.1111/j.1467-8624.2012.01794.x.

Число просмотров

Просмотров: 342

Опубликован

01.09.2021

Как цитировать

Галяпина, В. (2021). Взаимосвязь ценностей, идентичностей и установки на поддержание мультикультурной идеологии у русских в Краснодарском крае: межпоколенный анализ. Психологические исследования, 14(78). https://doi.org/10.54359/ps.v14i78.128

Выпуск

Раздел

Статьи