Роль враждебности и дисфункциональной когнитивной регуляции эмоций в развитии психоэмоциональных нарушений

Авторы

  • Павел Ларионов

DOI:

https://doi.org/10.54359/ps.v13i72.183

Ключевые слова:

враждебность, регуляция эмоций, когнитивный копинг, дистресс, тревога, депрессия, соматизация, психоэмоциональные нарушения, факторы риска, защитные факторы

Аннотация

В статье приводятся результаты исследования, направленного на изучение роли враждебности и особенностей когнитивного копинга в развитии дистресса, тревожной и депрессивной симптоматики, а также изучение механизмов, посредством которых данные личностные особенности участвуют в развитии психоэмоциональных нарушений.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 109 практически здоровых молодых человек в возрасте 19–34 лет, которые заполняли следующие опросники: Опросник когнитивной регуляции эмоций (ОКРЭ), Опросник агрессии Басса-Перри, Четырехмерный опросник для оценки дистресса, депрессии, тревоги и соматизации (4ДДТС).
Результаты. Факторами риска дистресса являются враждебность и частое использование неадаптивных когнитивных копинг-стратегий, а защитным фактором – адаптивные стратегии регуляции эмоций (РЭ). Редкое использование адаптивных стратегий РЭ является предиктором депрессивной симптоматики. Враждебность является значимым фактором риска тревожной симптоматики. Фактором риска соматизации является враждебность. Неадаптивные когнитивные стратегии регуляции эмоций частично опосредуют связь враждебности с дистрессом.
Факторами риска психоэмоциональных нарушений у молодых людей являются враждебность, частое использование неадаптивных стратегий и редкое использование адаптивных стратегий регуляции эмоций. При оказании психологической помощи при выборе психотерапевтических мишеней следует учитывать особенности когнитивной регуляции эмоций и уровень враждебности личности, страдающей от психоэмоциональных нарушений.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Автор

Павел Ларионов

Ларионов Павел Михайлович. Докторант, специалист лаборатории психологических тестов, Университет Казимира Великого в Быдгощи, Факультет психологии, ул. Л. Стаффа, д. 1, 85–86 Быдгощ, Республика Польша. E-mail: larionov_w@outlook.com

Литература

Cyrillic letters are transliterated according to BSI standards. The titles are given in author’s translation.

Ageenkova E.K., Larionov P.M. Zhiznennyi stsenarii i spetsifika emotsional'noi sfery bol'nykh depressiei skvoz' prizmu proektivnoi psikhodiagnostiki. Meditsinskaya psikhologiya v Rossii, 2020, 1(60). http://medpsy.ru/mprj/archiv_global/2020_1_60/nomer08.php

Aranowska E., Pytel J., Szymańska A. Kwestionariusz Agresji Bussa-Perry’ego: Trafność, rzetelność i normy. Warszawa: Instytut Amity, 2015.

Baron R.M., Kenny D.A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6), 1173–1182. doi:10.1037//0022-3514.51.6.1173

Bedyńska S., Książek K. Statystyczny Drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Warsaw: Wydawnictwo Akademickie Sedno, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2012.

Besharat M.A., Nia M.E., Farahani H. Anger and major depressive disorder: The mediating role of emotion regulation and anger rumination. Asian Journal of Psychiatry, 2013, 6(1), 35–41. doi:10.1016/j.ajp.2012.07.013

Czachowski S., Izdebski A., Terluin B., Izdebski P. Walidacja kwestionariusza 4DSQ mierzącego dystres, depresję, lęk i somatyzację w Polsce. Problemy Medycyny Rodzinnej, 2013, 4(40), 14–20.

Enikolopov S.N. Vrazhdebnost' v klinicheskoi i kriminal'noi psikhologii. Natsional'nyi psikhologicheskii zhurnal, 2007, 1(2), 33–39.

Enikolopov S.N., Kuznetsova Yu.M., Chudova N.V. Kognitivnye faktory agressii i kauzal'naya atributsiya agressivnosti. Prikladnaya yuridicheskaya psikhologiya, 2011, 2, 43–58.

Gafarov V.V., Panov D.O., Gromova E.A., Gagulin I.V., Gafarova A.V. Vzaimosvyaz' vrazhdebnosti s informirovannost'yu o zdorov'e i drugimi psikhosotsial'nymi faktorami v otkrytoi populyatsii zhenshchin 25–64 let v Novosibirske. Nevrologiya, neiropsikhiatriya, psikhosomatika, 2016, 8(1), 16–21. doi:10.14412/2074-2711-2016-1-16-21

Garanyan N.G. Teoreticheskie modeli i empiricheskie issledovaniya vrazhdebnosti pri depressivnykh i trevozhnykh rasstroistvakh. Meditsinskaya psikhologiya v Rossii, 2011, 2. http://www.mprj.ru/archiv_global/2011_2_7/nomer/nomer15.php

Garnefski N., Boon S., Kraaij V. Relationships Between Cognitive Strategies of Adolescents and Depressive Symptomatology Across Different Types of Life Event. Journal of Youth and Adolescence, 2003, 32, 401–408. doi:10.1023/A:1025994200559

Garnefski N., Hossain S., Kraaij V. Relationships between maladaptive cognitive emotion regulation strategies and psychopathology in adolescents from Bangladesh. Archives of Depression and Anxiety, 2017, 3(2), 23–29. doi:10.17352/2455-5460.000019

Garnefski N., Teerds J., Kraaij V., Legerstee J., van den Kommer T. Cognitive emotion regulation strategies and Depressive symptoms: differences between males and females. Personality and Individual Differences, 2004, 36(2), 267–276. doi:10.1016/S0191-8869(03)00083-7

Hayes A.F. Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis, Second Edition. New York: Guilford Publications, 2018.

Holgado-Tello F.P., Amor P.J., Lasa-Aristu A., Domínguez-Sánchez F.J., Delgado B. Two new brief versions of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire and its relationships with depression and anxiety. Anales De Psicología, 2018, 34(3), 458–464. doi:10.6018/analesps.34.3.306531

Horney K. Nevroticheskaya lichnost' nashego vremeni. Nyköping: Philosophical arkiv, 2016.

Klabbers G., Bosma H., van den Akker M., Kempen G.I., van Eijk J.T. Cognitive hostility predicts all-cause mortality irrespective of behavioural risk at late middle and older age. European Journal of Public Health, 2013, 23(4), 701–705. doi:10.1093/eurpub/cks060

Kraaij V., Garnefski N. The Behavioral Emotion Regulation Questionnaire: Development, psychometric properties and relationships with emotional problems and the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Personality and Individual Differences, 2019, 137, 56–61.

Larionov P.M. Zhiznennyi stil' i «ideal'nye modeli sovershennoi lichnosti» u bol'nykh trevozhnym rasstroistvom. Psikhoterapiya, 2018, 12(192), 53–61.

Lavanya T.P., Manjula M. Emotion regulation and psychological problems among Indian college youth. Indian Journal of Social Psychiatry, 2017, 33(4), 312–318. doi:10.4103/0971-9962.218601

Lukanova E.V. Vrazhdebnost' kak kommunikativnaya ustanovka lichnosti: psikhosemanticheskii aspekt. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 12, 2008, 3, 428–433.

Marszał-Wiśniewska M., Fajkowska M. Właściwości psychometryczne Kwestionariusza Poznawczej Regulacji Emocji (Cognitive Emotion Regulation Questionnaire – CERQ) – wyniki badań na polskiej próbie. Studia Psychologiczne, 2010, 49(1), 19–39.

Martin R.C., Dahlen E.R. Cognitive emotion regulation in the prediction of depression, anxiety, stress, and anger. Personality and Individual Differences, 2005, 39(7), 1249–1260. doi:10.1016/j.paid.2005.06.004

Nasledov A. IBM SPSS Statistics 20 i AMOS: professional'nyi statisticheskii analiz dannykh. St. Petersburg: Piter, 2013.

Preacher K.J., Leonardelli G.J. Calculation for the Sobel test: An interactive calculation tool for mediation tests. http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm

Rasskazova E.I., Leonova A.B., Pluzhnikov I.V. Razrabotka russkoyazychnoi versii oprosnika kognitivnoi regulyatsii emotsii. Vestnik psikhologii. Seriya 14. Psikhologiya, 2011, 4, 161–179.

Smulevich A.B., Yakhno N.N., Terluin B., Zakharova E.K., Reikhart D.V., Andryushchenko A.V., Parfenov V.A., Zamergrad M.V., Arnautov V.S., Romanov D.V. Chetyrekhmernyi oprosnik dlya otsenki distressa, depressii, trevogi i somatizatsii (4DDTS) pri vegetativnykh psikhosomaticheskikh rasstroistvakh pogranichnogo urovnya. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S.S. Korsakova, 2014, 114(11), 67–73.

Solg Z., Yaseminejad P. The role of cognitive emotion regulation strategies in depression, anxiety and stress of coronary heart disease patients. Researcher Bulletin of Medical Sciences, 2018, 23(1), 8.

Taylor N.D., Fireman G.D., Levin R. Trait hostility, perceived stress, and sleep quality in a sample of normal sleepers. Sleep disorders, 2013, 735812. doi:10.1155/2013/735812

Terluin B., van Marwijk H.W., Adèr H.J., de Vet H.C., Penninx B.W., Hermens M.L., van Boeijen C.A., van Balkom A.J., van der Klink J.J., Stalman W.A. The Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ): a validation study of a multidimensional self-report questionnaire to assess distress, depression, anxiety and somatization. BMC psychiatry, 2006, 6(34). doi:10.1186/1471-244X-6-34

Tuna E., Bozo Ö. The Cognitive Emotion Regulation Questionnaire: Factor Structure and Psychometric Properties of the Turkish Version. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 2012, 34, 564–570. doi:10.1007/s10862-012-9303-8

Число просмотров

Просмотров: 317

Опубликован

28.08.2020

Как цитировать

Ларионов, П. (2020). Роль враждебности и дисфункциональной когнитивной регуляции эмоций в развитии психоэмоциональных нарушений. Психологические исследования, 13(72). https://doi.org/10.54359/ps.v13i72.183

Выпуск

Раздел

Статьи