(1)
Фаликман, М. Методология конструктивизма в психологии познания. PS 2016, 9.