Одинцова, М., & Радчикова, Н. (2018). Разработка методики самоактивации личности . Психологические исследования, 11(58). https://doi.org/10.54359/ps.v11i58.316