Зирко, А., & Орлов, А. (2017). Вокалотерапия: перспектива эмпирического исследования. Психологические исследования, 10(53). https://doi.org/10.54359/ps.v10i53.381