Экспресс-опросник долгового поведения: разработка и валидизация

Авторы

  • Мария Гагарина
  • Мария Падун

DOI:

https://doi.org/10.54359/ps.v14i78.124

Ключевые слова:

долг, долговое поведение, долговая рациональность, избегание долга, отношение к долгу

Аннотация

Представлены результаты апробации сокращенной версии опросника долгового поведения. Опросник позволяет оценить некоторые аспекты долгового поведения различных категорий респондентов. Теоретической основой явились отечественные и зарубежные исследования по экономической психологии: долговое поведение как вид экономического поведения тесно связано с экономическим сознанием, включающим представления о долге, социальные установки, отношения и ценностные ориентации. Согласно авторскому подходу, долговое поведение включает три аспекта – взятие взаймы, одалживание другим и выплату по займам.Респонденты: 1058 человек, в возрасте от 17 до 82 лет, ср.24,9; из них 89 (8%) пол не указали, 623 (54%) женщины, 447 (39%) мужчины. Короткая версия опросника включает 14 утверждений. С помощью конфирматорного факторного анализа была подтверждена 3-х факторная структура: «долговая рациональность-нерациональность», «избегание-принятие долгов», «осуждение-терпимость к должникам». Разработанная авторами методика имеет приемлемые показатели надежности и валидности.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Авторы

Мария Гагарина

Гагарина Мария Анатольевна. Кандидат психологических наук, доцент, доцент департамента психологии и развития человеческого капитала, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Ленинградский просп., 49, 125993 Москва, Россия. E-mail: mgagarina224@gmail.com

Мария Падун

Падун Мария Анатольевна. Кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Институт психологии РАН ул. Ярославская, д. 13, корп. 1, 129366 Москва, Россия, E-mail: maria_padun@inbox.ru

Литература

Cyrillic letters are transliterated according to BSI standards. The titles are given in author’s translation.

Bulygina T.V., Shmelev A.D. Kontsept dolga v pole dolzhenstvovaniya. V kn.: Bulygina T.V., Shmelev A.D. Yazykovaya kontseptualizatsiya mira (na materiale russkoi grammatiki). M.: Yazyki russkoi kul'tury, 1997. 233–240.

Gagarina M.A. Dolgovoi mentalitet lichnosti: ehkonomiko-psikhologicheskoe issledovanie. M.: IPRAN, 2021, 275.

Gagarina M.A., Pavlova O.E. Ogranichennaya ratsional'nost' i dolgovoe povedenie rabotayushchikh i nerabotayushchikh rossiyan. Sotsial'naya politika i sotsiologiya: mezhdistsiplinarnyi nauchno-prakticheskii zhurnal, 2013, 3, 251–265.

Gretsov A.G., Azbel' A.A. Psikhologicheskie testy dlya starsheklassnikov i studentov. SPb.: «Pi-teR», 2012.

Greber D. Dolg: pervye 5000 let istorii. Ad Marginem Press, 2015.

Demin A.N., Kireeva O.V., Pedanova E.YU. Razrabotka oprosnika otnosheniya k kreditam i ego psikhometricheskoe obosnovanie. Chelovek. Soobshchestvo. Upravlenie, 2016, 17(4), 153–166.

Dikii A.A. Problemnoe kreditnoe povedenie rossiyan: reviziya metodicheskogo opyta. Molodoi uchenyi, 2009, 4, 73–75.

Dikii A.A. Strategii dolgovogo povedeniya rossiyan / Avtoref. dis. ...kand. sotsiol. nauk: 22.00.03. Nizhnii Novgorod, 2012.

Dronova L.P. Otkuda prishlo dolzhnoe? (K probleme yazykovogo otrazheniya evroaziatskogo kul'turnogo dialoga). Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 2006, 291, 157-164.

Egorova M.S., Parshikova O.V. Psikhometricheskie kharakteristiki Korotkogo portretnogo oprosnika Bol'shoi pyaterki (B5-10). Psikhologicheskie issledovaniya, 2016, 9(45), 9. http://psystudy.ru.

Zhuravlev A.L. Ehkonomicheskaya psikhologiya: mesto i rol' v sovremennoi nauke. Rossiiskii psikhologicheskii zhurnal, 2005, 2(1), 45–56.

Zhuravlev A.L., Kupreichenko A.B. Ehkonomicheskoe samoopredelenie: teoriya i ehmpiricheskie is-sledovaniya. M.: Izd-vo «Institut psikhologii RAN», 2007. 480.

Zhuravlev A.L., Poznyakov V.P. Ehkonomicheskaya psikhologiya: teoreticheskie problemy i naprav-leniya ehmpiricheskikh issledovanii. Psikhologiya: Zhurnal Vysshei shkoly ehkonomiki, 2004, 3, 46–64.

Kireeva O.V., Pedanova E.YU., Demin A.N. Otnoshenie k kreditam i sotsial'nyi status lichnosti. Che-lovek. Soobshchestvo. Upravlenie, 2017, 18(3), 95–107.

Kornilova T.V. Diagnostika «lichnostnykh faktoroV» prinyatiya reshenii. Voprosy psikhologii, 1994, 6, 99–109.

Kornilova T.V. Mel'burnskii oprosnik prinyatiya reshenii: russkoyazychnaya adaptatsiya. Psikholog-icheskie issledovaniya, 2013, 6(31), 4. http://psystudy.ru (data obrashcheniya: 10.10.2019).

Lebedev A.N., Bulygina O.A. Problema i metody izucheniya dolga i dolgovogo povedeniya v otech-estvennoi psikhologii. V kn.: Aktual'nye problemy sotsial'noi i ehkonomicheskoi psikhologii: metod-ologiya, teoriya, praktika: Sbornik nauchnykh statei. Vypusk tretii. M.: Izdatel'stvo 'Sputnik+', 2015. 36–39.

Lebedev A.N., Gordyakova O.V. Chuvstvo dolga i tipy kreditno-dolgovogo povedeniya. Prikladnaya yuridicheskaya psikhologiya, 2016, 4, 74–82.

Maiers D. Sotsial'naya psikhologiya. SPb.: Piter, 2010. 794.

Muzhichkova YU.E. Lichnaya sotsial'naya otvetstvennost' i dolgovoe povedenie. Ehkonomicheskaya psikhologiya: proshloe, nastoyashchee, budushchee, 2016, 3(2), 63–68.

Neplatel'shchiki za uslugi ZHKKH – i v bankakh dolzhniki. Bankovskoe delo, 2016, 8, 55.

Psikhologicheskie bar'ery modernizatsii rossiiskoi ehkonomiki v sfere finansov: Monografiya / A.N. Lebedev, N.V. Annenkova, S.M. Buyanova, M.A. Gagarina, E.V. Kamneva, ZH.V. Korobanova, A.YU. Krylov, YU.E. Muzhichkova, E.A. Orlova, E.S. Chizhikova. – M.: Izdatel'stvo «Sput-nik+», 2014.

Rubinshtein S.L. Osnovy obshchei psikhologii. SPb.: Piter Kom, 1999.

Stepushina O.V. Dinamika predstavleniya o denezhnom dolge v russkom yazyke: na primere leksemy kredit / dissertatsiya ... kandidata filologicheskikh nauk: 10.02.01. SPb., 2015.

Strebkov D.O. Modeli kreditnogo povedeniya i faktory, opredelyayushchie ikh vybor. Sotsiolog-icheskie issledovaniya, 2007, 3(275), 52–62.

Achtziger A., Hubert M. Kenning P., Raab G., Reisch L. Debt out of control: The links between self-control, compulsive buying, and real debts. Journal of Economic Psychology, 2015, 49, 141–149. https://doi.org/10.1016/j.joep.2015.04.003.

Agnew S., Harrison N. Financial literacy and student attitudes to debt: A cross national study examin-ing the influence of gender on personal finance concepts. Journal of Retailing and Consumer Services, 2015, 25, 122–129. DOI: 10.1016/j.jretconser.2015.04.006.

Almenberg J., Lusardi A., Säve-Söderbergh J.,Vestman R. Attitudes toward debt and debt behavior (No. 24935), NBER Working Paper Series. 2018. Cambridge, MA. URL: https://www.nber.org/papers/w24935.pdf ( 10.04.2020).

Białowolski P., Cwynar A., Cwynar W., Węziak‐Białowolska D. Consumer debt attitudes: The role of gender, debt knowledge and skills. International Journal of Consumer Studies, 2020, 44(3), 191–205. https://doi.org/10.1111/ijcs.12558.

Boddington L., Camp S. Student debt, attitudes toward debt, compulsive buying and financial man-agement. New Zealand Journal of Psychology, 1999, 28(2), 89–93.

Davies E., Lea S.E.G. Student Attitudes to Student Debt. Journal of Economic Psychology, 1995, 16, 663–679. https://doi.org/10.1016/0167-4870(96)80014-6.

Haultain S., Kemp S., Chernyshenko O.S. The structure of attitudes to student debt. Journal of Eco-nomic Psychology, 2010, 31, 322−330. DOI: 10.1016/j.joep.2010.01.003.

Hayhoe C.R., Leach L., Turner P.R. Discriminating the number of credit cards held by college stu-dents using credit and money attitudes. Journal of Economic Psychology, 1999, 20, 643–656. https://doi.org/10.1016/S0167-4870(99)00028-8.

Hayhoe C.R., Leach L.J., Turner P.R., Bruin M.J., Lawrence F.C. Differences in spending habits and credit use of college students. Journal of Consumer Affairs, 2000, 34, 113–133. https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2000.tb00087.x.

Lachance M. Young adults’ attitudes towards credit. International Journal of Consumer Stud-ies, 2012, 36(5), 539–548. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2012.01119.x.

Lea S.E.G., Webley P., Walker C.M. Psychological Factors in Consumer Debt: Money Management, Economic Socialization, and Credit Use. Journal of Economic Psychology, 1995, 16, 681–701. https://doi.org/10.1016/0167-4870(95)00013-4.

Liu Y., Chen R., Chen Y., Mei Q., Salib S. I loan because: Understanding motivations for pro-social lending. WSDM ’12 Proceedings of the fifth ACM international conference on Web search and data mining, 2012, 503–512.

Norvilitis J.M. Changes over Time in College Student Credit Card Attitudes and Debt: Evidence from One Campus. Journal of Consumer Affairs, 2014, 48(3), 634–647. https://doi.org/10.1111/joca.12043.

Norvilitis J.M., Merwin M.M. Osberg T.M., Roehling P.V., Young P., Kamas M.M. Personality fac-tors, money attitudes, financial knowledge, and credit‐card debt in college students. Journal of Ap-plied Social Psychology, 2006, 36(6), 1395–1413. https://doi.org/10.1111/j.0021-9029.2006.00065.x.

Simon H.A. Rationality as process and as product of thought. American Economic Review, 1978, 68, 1–16.

Tokunaga H. The use and abuse of consumer credit: Application of psychological theory and re-search. Journal of Economic Psychology, 1993, 14, 285–316. https://doi.org/10.1016/0167-4870(93)90004-5.

Webley P., Nyhus E.K. Life-cycle and dispositional routes into problem debt. British Journal of Psychology, 2001, 92(3), 423–446. https://doi.org/10.1348/000712601162275.

Wherry F.F. The Social Characterizations of Price: The Fool, the Faithful, the Frivolous, and the Fru-gal. Sociological Theory, 2008, 26(4), 363–79. https://doi.org/10.1111/j.1467-9558.2008.00334.x.

Ziegler M., Kemper C.J., & Kruyen P. Short scales – Five misunderstandings and ways to overcome them. Journal of Individual Differences, 2014, 35(4), 185–189. https://doi.org/10.1027/1614-0001/a000148.

Число просмотров

Просмотров: 396

Опубликован

01.09.2021

Как цитировать

Гагарина, М., & Падун, М. (2021). Экспресс-опросник долгового поведения: разработка и валидизация. Психологические исследования, 14(78). https://doi.org/10.54359/ps.v14i78.124

Выпуск

Раздел

Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)